Ostoskorissa
yhteensä 0.00 €
 
Tietosuojaseloste
 
Henkilötietolain (523/1999) 10§:n ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen tietosuojaseloste.

Rekisterinpitäjä
Nimark Group Oy
Levytie 4
00880 Helsinki, Suomi
myynti@nimark.fi
0105833580

Rekisterin nimi
Nimark.fi asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterin käyttötarkoitus on nimark.fi verkkokaupan asiakassuhteen hoitaminen ja muuhun asialliseen yhteyteen perustuva viestintä. Rekisteriä käytetään myös tilausten arkistointiin, käsittelyyn ja kadonneiden pakettien seurantaan, sekä takuuasioiden hoitamiseen. Tietoja voidaan käyttää nimark.fi verkkokaupan toiminnan kehittämiseen, tilastointiin sekä rekisterinpitäjän markkinointiin mukaan lukien markkinoinnin kohdentaminen. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain ja tietosuoja-asetuksen sallimissa ja edellyttämissä rajoissa. Nimark Group Oy saattaa käyttää asiakas- ja palvelusuhteen ylläpitämiseksi yhteistyökumppaneita.

Tilauksen tekeminen ei edellytä rekisteröitymistä asiakasrekisteriin.


Rekisterin tietosisältö
Asiakkaan perustiedot: asiakasnumero, sukunimi, etunimi, yityksen nimi, yrityksen y-tunnus, postiosoite, postinumero, postitoimipaikka, puhelinnumero, matkapuhelinnumero, sähköpostiosoite, auton rekisterinumero. Muut tiedot jotka säilytetään rekisteröityneille asiakkaille: tilaushistoria, kuitit, laskut, verkkokaupan sisäinen viestintä, tiedustelut, haut ja toimituksen seurantatiedot.

Säännönmukaiset tietolähteet
Yhteystiedot tallennetaan asiakkaan rekisteröitymisen yhteydessä. Muut tiedot tallentuvat asiakkaan tehdessä ostoksia ja muita toimintoja verkkokaupassa.

Tarkastus-  ja tiedonkorjausoikeus
Jokaisella on oikeus tarkistaa henkilörekisteriin tallennetut tietonsa tai saada tieto tietojen puuttumisesta, sekä vaatia henkilörekisterissä olevien häntä koskevien virheellisten tietojen korjaamista ja poistamista maksutta. Tarkistus- ja korjauspyynnön voi osoittaa rekisterinpitäjälle yllä oleviin yhteystietoihin.

Rekisteröityneenä käyttäjänä voitte muuttaa omia tietojanne ja nähdä kaikki verkkokauppatilauksenne.

Käyttäjän suostumus
Huomioittehan, että tilaamalla uutiskirjeemme ja/tai rekisteröitymällä verkkosivustollemme ja/tai tilaamalla tuotteitamme, annatte suostumuksenne tietojenne tallennukseen. Toimitetun tuotetilauksen osalta tiedon säilytysvelvoite määräytyy kirjanpitolain (1997/1336 § 10) mukaisesti.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset  ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Rekisterin ylläpitäjä ei luovuta tietoja ulkopuolisille tahoille.

Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterinpitäjän tietojärjestelmä sekä tiedostot on suojattu normaalisti käytössä olevilla teknisillä suojausmenetelmillä. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa, jotka myönnetään vain rekisterinpitäjän henkilökuntaan kuuluvalle, jonka asemaan ja tehtäviin mainittu käyttöoikeus liittyy.